Nazwa wybranego działu z mapami

Informator Drogowy

Stacje meteorologiczne
Obrazy z kamer
Utrudnienia w ruchu
Utrudnienia zimowe
Drogi krajowe
przykład: Toruń Włocławska 167
przezroczystość mapy:
przezroczystość tła:
maps powered by:
Szukaj
Mapy
Tło
Tło

Nazwa wybranego działu z mapami

Serwis Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie powstał w oparciu
o powiatowy zasób geodezyjny
i kartograficzny.

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Uwaga,w wyniku pomiarów powierzchni i odległości, ze względu na brak możliwości "snapowania" otrzymuje się wartości przybliżone, a w przypadku użycia tła "Google Zdjęcia i Ulice" wyniki te są całkowicie nieprawidłowe

Serwis WMS dostępny jest pod adresem: http://geoportal.pow.dzierzoniow.pl/ggp

Nieodpłatne dane z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków dostępne w postaci usługi WFS pod adresem: http://geoportal.pow.dzierzoniow.pl/ggp

Szczegółowa osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma gml

Osnowa wysokościowa gml

Problemy lub uwagi związane
z działaniem serwisu prosimy
zgłaszać na adres: Mail
Legenda
O geoportalu
Panel logowania